Konsultacja pozabiegowa w leczeniu raka prostaty

7

Jaki jest cel konsultacji pozabiegowej w leczeniu raka prostaty?

Celem konsultacji jest monitoring stanu zdrowia Pacjenta po zabiegach związanych z leczeniem raka prostaty.

Regularne konsultacje pozabiegowe są niezbędne, aby proces leczenia nowotworu stercza przebiegał odpowiednio.

Na czym polega konsultacja pozabiegowa?

Po zastosowaniu wybranej metody leczenia u Pacjenta chorego na nowotwór prostaty, konieczny jest wieloletni okres monitorowania stanu zdrowia z zastosowaniem:

  • czułych parametrów biochemicznych,
  • badań obrazowych,
  • zabiegów weryfikacyjnych.

Konieczne jest systematyczne kontrolowanie poziomu stężenia PSA, ale coraz częściej też wykonywanie innych nowoczesnych badań molekularnych, w częstotliwości oraz z wartościami progowymi specyficznymi dla danej metody leczenia. Badania należy wykonywać w rożnych odstępach czasowych, w zależności od parametrów choroby, wieku, wyjściowego oraz pomiaru stężenia PSA oraz jego dynamiki.

Jeżeli w trakcie monitorowania stężenia PSA lub innego parametru nastąpi jego wzrost, może to świadczyć o wznowie procesu nowotworowego. W takich przypadkach stosowane są w naszym Ośrodku oraz we współpracujących pracowniach zaawansowane metody obrazowania o rożnych zaletach oraz czułościach poszczególnych technik:

  • wieloparametryczny rezonans magnetyczny,
  • badanie 68Ga-PSMA-PET/MRI,
  • badanie PSMA-PET/CT z oznakowaniem choliną,
  • rezonans magnetyczny całego ciała,
  • scyntygrafia kośćca.

Niejednokrotnie stan miejscowy po leczeniu wymaga weryfikacji histopatologicznej materiału uzyskanego za pomocą biopsji MRI-TRUS fusion. Badanie to jest dostępne w naszym ośrodku.

Dla kogo jest przeznaczona konsultacja pozabiegowa w leczeniu raka prostaty?

Regularną konsultację pozabiegową rekomendujemy wszystkim pacjentom, którzy mają za sobą etap leczenia raka prostaty.

Dodatkowe informacje

Możliwe jest, że w przebiegu po pierwotnym leczeniu wymagana będzie zmiana lub uzupełnienie terapii. Wzrost PSA może definiować wznowę biochemiczną, która wyprzedza o długi okres czasu wznowę kliniczną i wystąpienie objawów. Po zastosowaniu leczenia operacyjnego (radykalna prostatektomia) można zastosować radioterapię ratującą, celowane HIFU wznowy lub leczenie hormonalne oraz chemioterapię.

Podejrzenie wznowy, wykryte w badaniu obrazowym po leczeniu radykalnym, na przykład w węzłach chłonnych, może być także leczona u wybranych Pacjentów selektywną limphadenektomią z zastosowaniem 111In-PSMA radioguided surgery. Tego typu terapia jest przeprowadzana w naszym ośrodku przy współpracy z pracownią medycyny nuklearnej. Również po zastosowaniu radioterapii z pól zewnętrznych w leczeniu pierwotnym, możliwe jest ratujące leczenie operacyjne, celowane leczenie HIFU wznowy oraz brachyterapia.

W trakcie hormonoterapii, w przypadku progresji choroby, można zastosować jego modyfikację, np. dołączyć do leczenia anty-androgen (lek blokujący receptory swoiste dla hormonów androgennych w komórkach prostaty) lub rozpocząć chemioterapię. Prowadzimy terapię hormonalną dalszego rzutu lekami niedostępnymi normalnie w innych ośrodkach medycznych, chociaż wiele z nich wiąże się z ograniczeniami refundacyjnymi.konsultacje lekarzy specjalistów oraz karty informacyjne dotyczące dotychczasowego leczenia dostarczone przez pacjenta, wywiad medyczny oraz ewentualne badania dodatkowe, które mogą zostać zalecone po konsultacji.

Jak mogę umówić się konsultacje?

W celu umówienia konsultacji, prosimy o kontakt z działem koordynacji Pacjenta pod numerem telefonu: 48 512 077 461 lub przez email: kontakt@hifu.pl.


Zobacz także

Metoda HIFU – leczenie raka prostaty

High Intensity Focused Ultrasound – nowatorska, małoinwazyjna metoda z wykorzystaniem...

Więcej
Radykalna Prostatektomia Laparoskopowa

Celem zabiegowego leczenia LRP jest usunięcie gruczołu stercza oraz szybki powrót Pacjenta do codziennych...

Więcej
Wszczepienie Implantu Prącia

Zabieg ma na celu przywrócenie sprawności seksualnej Pacjenta dzięki wyleczeniu zaburzeń erekcji.

Więcej
Masz pytania lub potrzebujesz więcej informacji na ten temat?Skontaktuj się z nami >>