fbpx

Porównanie metody HIFU z tradycyjnymi metodami leczenia raka stercza

Złotym standardem leczenia raka stercza na świecie jest obecnie prostatektomia radykalna, wykonywana metodą laparoskopową czy też klasyczną. Są jednak pewne grupy pacjentów, u których można rozważyć inne metody leczenia, których urazowość lub profil powikłań jest łagodniejszy od znanych powikłań leczenia operacyjnego.

Bardzo ciekawe i cenne są wyniki dobrze zaprojektowanych badań naukowych dotyczące porównania wyników leczenia różnymi metodami. Badani są w nich pacjenci o bardzo podobnych parametrach choroby (matched pairs). Pozwala to na zobrazowanie w sposób porównawczy jakie są możliwe korzyści każdej z metod w zakresie ocenianych parametrów. 

Porównanie wyników leczenia raka stercza, po prostatektomii i po metodzie HIFU, pokazuje co prawda mniejszą radykalność leczenia metodą HIFU, ale za to zaobserwowano korzystniejsze wyniki w przypadku leczenia wznowy miejscowej radioterapią po pierwotnej terapii HIFU, aniżeli w przypadku leczenia tą samą metodą wznowy po prostatektomii. Co istotne, po 9 latach obserwacji parametry przeżycia specyficznego dla choroby i przeżycia wolnego od przerzutów były podobne dla obu metod - 89%, 97%, 94% dla HIFU i 89%, 97% and 97% dla radykalnej prostatektomii. (p=0.186, 0.312, 0.107).

W przypadku porównania wyników leczenia metodą HIFU i radioterapii z pół zewnętrznych (EBRT), badacze także porównali bardzo podobnych pacjentów leczonych obiema metodami. Nie wykazali istotnej statystycznie różnicy w przeżyciu bez progresji choroby po leczeniu HIFU i radioterapią z pól zewnętrznych EBRT (47% versus 52%, p=0.311). Po upłynięciu 5 lat odsetek chorych nie wymagających paliatywnego leczenia hormonalnego różnił się znacząco (85% po HFU versus 58% po radioterapii EBRT, p=0.002). Po upływie 7 lat obserwacji po leczeniu, parametry przeżycia specyficznego dla choroby i przeżycie wolne od przerzutów wynosiły 87%, 100%, 100 % dla HIFU i 99%, 100% i 98% dla radioterapii EBRT (p=0.043, 0.932, 0.941). Nie wykazano istotnej klinicznie różnicy w przeżyciu bez progresji po 5 latach obserwacji po leczeniu pomiędzy tymi metodami, a pacjenci po leczeniu radioterapią istotnie częściej wymagali włączenia paliatywnego leczenia hormonalnego, niżeli ci leczeni metodą HIFU.

Wyniki te zostały zaprezentowane na corocznym zjeździe Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego w Orlando w 2014r., zespół Profesora Sébastiena Crouzeta został wyróżniony nagrodą Best Poster całego wielotematycznego kongresu pośród tysięcy zgłoszonych wyników badań.

Komentarz sporządził: dr n.med. Marek Filipek

NAPISZ DO NAS
close slider


Treść klauzuli informacyjnej