fbpx

Porównanie zastosowania metody HIFU oraz radioterapii z pól zewnętrznych (EBRT) u pacjentów z nowotworem stercza zlokalizowanym miejscowo

Specjaliści ze Szpitala Lyonu we Francji porównali zastosowanie metody HIFU oraz radioterapię z pól zewnętrznych (EBRT) u pacjentów z nowotworem prostaty zlokalizowanym miejscowo. 

Udało się włączyć do badania 190 pacjentów, którzy mieli porównywalne wyniki PSA oraz wskaźnik Gleason przed rozpoczęciem leczenia. Pacjenci ci byli leczeni między 2000 a 2005 rokiem.  

5-letni odsetek przeżycia wolnego od progresji choroby nie różnił się znacząco w obserwacji po zastosowaniu metody HIFU czy radioterapii z pól zewnętrznych (EBRT). 

HIFU_vs_EBRT-page_na www

Wdrożenie leczenia paliatywnej hormonoterapii było znacząco częstsze u pacjentów, których leczono radioterapią co wskazuje na przewagę metody HIFU w leczeniu raka stercza. 

Po upływie 7 lat obserwacji po leczeniu parametry przeżycia specyficznego dla choroby i przeżycie wolne od przerzutów wynosiły 87%, 100%, 100 % dla HIFU i 99%, 100% i 98% dla radioterapii EBRT (p=0.043, 0.932, 0.941).

NAPISZ DO NAS
close slider


Treść klauzuli informacyjnej