fbpx

Wystąpienie dr.n.med. Marka Filipka na XLIV Kongresie Naukowym PTU

Pionier metody HIFU w leczeniu raka prostaty w Polsce, dr n. med. Marek Filipek wraz z zespołem urologicznym HIFU CLINIC, przedstawił, w ramach XLIV Kongresu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego, który odbył się w Warszawie we wrześniu tego roku, prace naukowe dotyczące rozwoju tej metody w naszym kraju.

Poruszone zostały następujące tematy:

  • „Ocena dynamiki zmian stężenia PSA u chorych z rakiem stercza poddanych ”Radical HIFU” 
  • „Rola TURP w ocenie stopnia zaawansowania miejscowego raka stercza w grupie chorych poddanych pierwotnemu „Radical HIFU”
  • „Biopsja stercza u chorych po leczeniu z powodu raka stercza metodą High Intensity Focused Ultrasound (HIFU)”

Prezentacje oparte zostały na materiale własnym i osiągnięciach naszego ośrodka.

Są to pierwsze w Polsce doniesienia dotyczące obserwacji wyników leczenia raka stercza metodą HIFU na podstawie własnego materiału. Poddano także analizie znaczenie elektroresekcji przezcewkowej (TURP) w leczeniu tą metodą. W ramach obserwacji pacjentów leczonych w naszym ośrodku poddano również analizie wyniki pozabiegowej biopsji stercza.

Dotychczasowe osiągnięcia HIFU Clinic

Dotychczas w naszym ośrodku wykonano pond 100 zabiegów metodą HIFU w latach 2011-2014. W całym świecie wykonano ich już ponad 40.000. W ostatnim czasie ukazały się najnowsze wytyczne Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (2014), w których metoda HIFU w leczeniu raka prostaty uzyskała kolejne rekomendacje. Jest metodą zalecaną przez międzynarodowe środowisko urologiczne i poparta jest kolejnymi badaniami klinicznymi. W szczególności uznano, że jest to metoda, z której mogą także odnieść korzyść pacjenci ze wznową miejscową po radioterapii.

NAPISZ DO NAS
close slider


Treść klauzuli informacyjnej