fbpx

Zastosowanie ogniskowej wysokoenergetycznej terapii ultradźwiękowej (HIFU) w raku stercza

PRZEGLĄD UROLOGICZNY 2013/5 (81)

Marek Zawadzki, Stefan W. Czarniecki, Marek Filipek

Rak stercza (CaP) jest drugą co do częstotliwości przyczyną śmierci z powodów onkologicznych, na świecie notuje się 165 zgonów na 100 000 mężczyzn.

Od czasu rozpowszechnienia oznaczenia poziomu PSA w latach 90. ubiegłego wieku śmiertelność ta spadła o 31%. Główną przyczyną tego zjawiska jest wczesna diagnostyka i leczenie. […]  HIFU zostało wprowadzone do medycyny 20 lat temu, do leczenia łagodnego rozrostu gruczołu krokowego. W 1996 roku po raz pierwszy zastosowano HIFU do leczenia raka stercza niskiego ryzyka. Od tego czasu wykonano wiele zabiegów u pacjentów z nowotworem niskiego ryzyka ograniczonym do narządu. HIFU zaczęto stosować jako postępowanie we wznowie miejscowej po naświetlaniu (EBRT, brachyterapii) i po prostatektomii radykalnej. […]

Mechanizm działania

HIFU uszkadza tkankę, łącząc dwa efekty: termiczny i mechaniczny. Ponieważ promieniowanie ultradźwiękowe jest niejonizujące, procedura może być powtarzana. Efekt termiczny (ogrzanie tkanki do > 60°C) powoduje martwicę i śmierć komórek. Efekt mechaniczny – kawitacja, czyli wytworzenie i ruch gazu w obszarze fali, generuje siły ściskająco-rozprężające. Siły te tworzą pęcherzyki gazu, które zaczynają oscylować i uszkadzają błony komórkowe. Dzięki skupianiu energii destrukcja tkanki ma miejsce tylko w planowanym określonym rejonie, a tkanki poza tym obszarem są oszczędzane. Znaczenie destrukcyjne dla tkanki ma także tworzenie wolnych rodników i apoptozy[1]. […]

Wyniki leczenia

Publikacje wielu autorów oceniające efekty leczenia metodą ultradźwiękową dotyczą najczęściej zastosowania aparatu Ablatherm® u pacjentów z chorobą ograniczoną do narządu i pacjentów, którzy nie mogli bądź nie chcieli być poddani leczeniu standardowemu. […] Rozpoczęte badania nad zastosowaniem HIFU w raku ograniczonym do narządu są na ukończeniu i zapewne pozwolą wprowadzić tę metodę jako jedną ze standardów w leczeniu. Wiele prac oceniających wyniki odległe wskazało na małą inwazyjność procedury oraz zachęcające dane kliniczne. Badania wykazały osiągnięcie PSA nadir w okresie 3-4 miesięcy oraz negatywną biopsję w 80-90% przypadków po 3 miesiącach po zastosowaniu terapii urządzeniem Ablatherm®

Jeśli są Państwo zainteresowani lekturą całego artykułu, prosimy o kontakt drogą elektroniczną: kontakt@hifu.pl


[1] Apoptoza – naturalna śmierć komórki [przyp.red.]

NAPISZ DO NAS
close slider


Treść klauzuli informacyjnej