Rak prostaty, a wiek mężczyzny

Rak prostaty jest drugim najczęstszym nowotworem występującym wśród mężczyzn w Polsce. W chorobach takich, jak rak prostaty wiek jest bardzo ważnym czynnikiem ryzyka. Nowotwór ten rzadko występuje przed 40 rokiem życia, jednak badania sekcyjne wykazały, że nieistotne klinicznie postacie tego nowotworu występują już u 10% mężczyzn w 3 dekadzie życia.

Jaki wpływ na przebieg choroby ma wiek i jakie są narzędzia diagnostyczne?

 

Po 40 roku życia, w 5 dekadzie częstość ta wzrasta do 34%, a w 9 wynosi aż 67%. Śmiertelność z powodu raka prostaty stopniowo maleje, przede wszystkim dzięki metodom diagnostycznym, umożliwiającym wykrycie go w coraz wcześniejszym stadium. Najważniejszy wpływ na to ma diagnostyka wczesnego, powoli rozwijającego się nowotworu. Niemniej jednak, zachorowalność wśród mężczyzn w wieku 50-59 lat potroiła się od lat 70tych, przede wszystkim z powodu stosowania oznaczeń PSA.

Przebieg choroby znacząco różni się w zależności od wieku, w którym zostanie ona rozpoznana. Rak prostaty, dający objawy w młodym wieku, często charakteryzuje się większą złośliwością i bardziej dynamicznym przebiegiem.

 

Rak prostaty - jakie są narzędzia diagnostyczne?

 

Urolog ma do dyspozycji kilka narzędzi diagnostycznych, wykorzystywanych w rozpoznawaniu nowotworu gruczołu krokowego. W badaniu palpacyjnym przez odbytnicę, lekarz może ocenić kształt, spoistość, wielkość i ewentualną bolesność prostaty. Badanie to ma jednak swoje minusy, ogniska o wzmożonej konsystencji mogą świadczyć o nowotworze, ale również o przebytym zapaleniu stercza. Dlatego, oprócz badania per rectum, oznaczany jest poziom swoistego antygenu gruczołu krokowego (PSA). Wzrost jego stężenia powyżej 3-4ng/ml może sugerować rozwój nowotworu, dlatego poziom PSA powinien być oznaczany u każdego mężczyzny z grupy podwyższonego ryzyka po 40 roku życia.

W przypadku podejrzenia raka prostaty, zazwyczaj na podstawie wykonania dwóch oddzielnych oznaczeń PSA, urolog może wykonać przezodbytnicze badanie ultrasonograficzne i biopsję gruczołu krokowego. Badania te pozwalają na rozpoznanie raka prostaty, dzięki uzyskanym w biopsji, wycinkom z gruczołu krokowego. Minusem biopsji prostaty jest jej inwazyjność i związane z nią dolegliwości, takie jak krwawienie z dróg moczowych lub odbytnicy czy możliwość wystąpienia zakażenia. Nowocześniejszymi metodami są biopsja fuzyjna z wykorzystaniem USG oraz rezonansu magnetycznego, wieloparametryczny rezonans magnetyczny prostaty oraz Płynna Biopsja Prostaty Select MDx.

Ważnym narzędziem diagnostycznym, umożliwiającym wczesne wykrycie raka prostaty jest Badanie 4K. Umożliwia ono przewidzenie zachorowanie na agresywnego raka prostaty nawet z 20-letnim wyprzedzeniem!  Na podstawie 4 białek, badanych we krwi pacjenta, jego wieku, wyniku badania per rectum oraz informacji o ewentualnie wykonanej wcześniej biopsji, badanie to określa procentowe prawdopodobieństwo wykrycia agresywnej postaci raka w przyszłości. Badanie 4K jest też doskonałym narzędziem prewencyjnym dla panów z obciążeniem genetycznym, kiedy wcześniej w rodzinie pojawiał się już rak prostaty (ojciec, dziadek, brat, stryj). Biorąc pod uwagę wzrost zachorowalności na nowotwór gruczołu krokowego w 6 dekadzie życia, na badaniu tym może skorzystać każdy mężczyzna po 40 roku życia, w ramach profilaktyki.


Zobacz także

Jakie są objawy raka prostaty?

Objawy raka prostaty są silnie skorelowane z zaawansowaniem choroby. Jednakże specyficzne dla tej choroby jest bezobjawowy rozwój. Zanim problem da o sobie znać, może minąć nawet dwadzieścia lat. W tym czasie komórki nowotworowe stopniowo mnożą się w organizmie dotkniętym nowotworem stercza. To właśnie dlatego tak ważne jest, aby regularnie poddawać się badaniom, które mogą pozwolić na wczesne wykrycie nowotworu prostaty, Continue Reading

Więcej
Na czym polega biopsja fuzyjna prostaty?

Biopsja fuzyjna prostaty to jedno z podstawowych narzędzi diagnostycznych stosowanych w celu wykrycia raka prostaty. Polega na pobraniu tkanki prostaty do badania histopatologicznego. Biopsja fuzyjna prostaty wykonywana jest u mężczyzn z podejrzeniem raka gruczołu krokowego (nowotwór prostaty) w celu potwierdzenia lub odrzucenia podejrzenia obecności komórek nowotworowych. Biopsja fuzyjna jest biopsją przezodbytnicza pod kontrolą obrazu TRUS i rezonansu magnetycznego, przeprowadzaną przez Continue Reading

Więcej
Rak prostaty przyczyny

W przypadku choroby, jaką jest rak prostaty przyczyny przypadków nieskutecznego leczenia, leżą najczęściej w niewystarczająco wcześnie postawionej diagnozie. Jednak na samo pojawienie się nowotworu stercza, czyli drugiego pod względem śmiertelności wśród mężczyzn schorzenia onkologicznego w Polsce, wpływają także czynniki indywidualne. Spośród nich dwoma najczęściej wymienianymi przez specjalistów są: podatność genetyczna oraz wiek potencjalnego pacjenta. Korelacja na linii: rak prostaty i Continue Reading

Więcej
Masz pytania lub potrzebujesz więcej informacji na ten temat?Skontaktuj się z nami >>