dr Marcin Czarniecki

Dr Marcin Czarniecki zajmuje się diagnostyką raka prostaty w HIFU CLINIC Centrum Leczenia Raka Prostaty przy współpracy ze Szpitalem Medicover w Warszawie, a obecnie pracuje w National Cancer Institute w Stanach Zjednoczonych. 

Posiada dyplom Europejskiej Izby Specjalistów Radiologów (European Diploma in Radiology). Był stypendystą Europejskiej Szkoły Radiologii w szpitalu Addenbrooke’s w Cambridge, gdzie pracował naukowo nad diagnostyką raka prostaty w rezonansie magnetycznym, był również stypendystą Amerykańskiego Towarzystwa Radiologicznego (RSNA) w ramach programu Introduction to Research for International Young Academics. Pracował jako wykładowca na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym w dziedzinie radiologii, jako lekarz w szpitalu Mater Dei w Msida na Malcie oraz odbywał staże na Oddziale Urologii w Royal Prince Alfred Hospital w Sydney, w Australii.

Dr Czarniecki ukończył II Wydział Lekarski na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Dr Marcin Czarniecki interesuje się nowoczesnymi metodami diagnostyki obrazowej, fuzją obrazową, diagnostyką wspomaganą komputerowo (computer assisted diagnosis) oraz informatyzacją w radiologii. Jego szczególnym zainteresowaniem jest obrazowanie gruczołu krokowego w planowaniu leczenia nowotworu tego narządu oraz obrazowanie raka stercza u pacjentów po leczeniu radykalnym. Dr Marcin Czarniecki szkolił się w diagnostyce raka prostaty w Wielkiej Brytanii oraz w Radboud University w Nijmegen Holandii.

Posiada certyfikaty w diagnostyce obrazowej raka prostaty ICIS (International Cancer Imaging Society) oraz ESUR (European Society of Urogenital Radiology). Dr Czarniecki porozumiewa się w języku polskim, angielskim, francuskim oraz tureckim.