fbpx

Dr n. med. Łukasz Zapała

Dr n. med. Łukasz Zapała ukończył studia medyczne w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, uzyskując najlepszy wynik na II Wydziale Lekarskim. Jest specjalistą urologiem, posiada prestiżowy tytuł FEBU (Fellow of the European Board of Urology). Swoje doświadczenie zawodowe dr n. med. Łukasz Zapała zdobywał m.in. w Oddziale Urologicznym Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie, zaś obecnie jest adiunktem w Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał na podstawie rozprawy doktorskiej z zakresu nauk podstawowych medycyny w Zakładzie Immunologii, Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dr n. med. Łukasz Zapała specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób urologicznych, zwłaszcza z zastosowaniem technik laparoskopowych, a jego główne zainteresowania to uroonkologia i urologia czynnościowa. Zajmuje się także diagnostyką urodynamiczną u chorych z dolegliwościami ze strony dolnych dróg moczowych.

Dr n. med. Łukasz Zapała jest autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji urologicznych, w czasopismach międzynarodowych oraz polskich. Jest członkiem Polskiego (PTU) Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU). W ramach powyższych organizacji aktywnie działa w Sekcji Urologii Onkologicznej PTUKomitecie Naukowym Kongresu PTU oraz EAU Section of Urologists in Office (ESUO)Jest też recenzentem Central European Journal of Urology, Archives of Medical Sciences i American Research Journal of Urology. Uczestniczy od kilku lat w badaniach klinicznych, dotyczących leczenia raka pęcherza moczowego i raka gruczołu krokowego.

Warto wspomnieć, że dr Zapała doskonale zna język angielski, w swoim dorobku posiada przełożenie na język polski Wytycznych Europejskiego Towarzystwa Urologicznego dot. raka gruczołu krokowego. Współpracował też przy polskim wydaniu kultowego serialu „Dr House” w roli konsultanta medycznego przy tłumaczeniu scenariusza.

NAPISZ DO NAS
close slider


Treść klauzuli informacyjnej