Dr n. med. Łukasz Zapała

Dr n. med. Łukasz Zapała jest specjalistą urologiem, ukończył studia medyczne w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, uzyskując najlepszy wynik na II Wydziale Lekarskim. Swoje doświadczenie zawodowe dr n. med. Łukasz Zapała zdobywał w Oddziale Urologicznym Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie, gdzie, pod kierownictwem dr hab. n. med. Artura A. Antoniewicza, odbywał swoją rezydenturę. Dr Zapała w ostatnich latach zdał szereg międzynarodowych egzaminów EBU, uzyskując prestiżowy tytuł FEBU (Fellow of the European Board of Urology). Stopień doktora nauk medycznych uzyskał na podstawie rozprawy doktorskiej: "Zastosowanie mysiej ustalonej linii komórek dendrytycznych JAWSII w immunoterapii czerniaka u myszy" w Zakładzie Immunologii, Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dr n. med. Łukasz Zapała jest również autorem i współautorem kilkudziesięciu publikacji urologicznych, w czasopismach międzynarodowych oraz polskich. Jest też recenzentem Central European Journal of Urology i American Research Journal of Urology. Jest członkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Uczestniczy od kilku lat w badaniach klinicznych, dotyczących leczenia raka pęcherza moczowego i raka gruczołu krokowego.

Warto wspomnieć, że dr Zapała doskonale zna język angielski, w swoim dorobku posiada przełożenie na język polski Wytycznych Europejskiego Towarzystwa Urologicznego dot. raka gruczołu krokowego. Współpracował też przy polskim wydaniu kultowego serialu „Dr House” w roli konsultanta medycznego przy tłumaczeniu scenariusza. Dr n. med. Łukasz Zapała specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób urologicznych, a jego główne zainteresowania to uroonkologia i urologia czynnościowa. Zajmuje się diagnostyką urodynamiczną u chorych z zaburzeniami ze strony dolnych dróg moczowych, ze szczególnym uwzględnieniem nietrzymania moczu u mężczyzn.