fbpx

Dr n. med. Mirosław Burak

Dr n. med. Mirosław Burak w 1998r. ukończył wydział lekarski Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W 2007r. roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie: radiologia i diagnostyka obrazowa. W 2012r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, obrona pracy “Przydatność 64-warstwowej tomografii komputerowej do oceny krwiaków przestrzeni zewnątrzotrzewnowej u pacjentów ze złamaniami kości miednicy”.

Od 2008 roku ocenia badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego w wieloośrodkowych badaniach klinicznych II i III fazy leczenia m.in. raka nerki, raka jelita grubego, raka jajnika, raka sutka, chłoniaków. Od  roku 2014 ocenia badania MR prostaty wykonywane aparatami o mocy do 3T. W lutym 2015r. odbył szkolenie z obrazowania prostaty “Prostate Image Analysis” organizowane przez ‘European Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology’, z udziałem współtwórców systemu oceny prostaty PIRADS, m. in. J. Barentsz’a. Brał udział w warsztatach obrazowania prostaty “PI-RADS for Prostate Cancer – in Practice” (prowadzący prof. Anwar Padhani). Hobby Doktora to żeglarstwo, podróże oraz fotografia."

NAPISZ DO NAS
close slider


Treść klauzuli informacyjnej