fbpx

Grupa LUX MED przejmuje HIFU CLINIC

Grupa LUX MED rozszerza zakres usług szpitalnych o wysokospecjalistyczną urologię i rozwija działalność w obszarze robotyki medycznej. Do Grupy dołącza HIFU CLINIC, europejski lider w zakresie nowoczesnej diagnostyki raka prostaty. Akwizycja HIFU CLINIC to element strategii rozwoju szpitalnictwa w Grupie LUX MED.

HIFU CLINIC to pierwszy w Polsce ośrodek kompleksowej diagnostyki i nowoczesnego leczenia raka prostaty oraz urologii. Specjalności reprezentowane przez zespół HIFU CLINIC są obszarem szczególnie intensywnej rewolucji technologicznej (m.in. chirurgia robotyczna i laserowa: Focal One, da Vinci, HoLEP, FLA).

Dołączenie HIFU CLINIC do Grupy LUX MED to bardzo istotny etap naszego rozwoju. To co jest dla nas najważniejsze, to zapewnienie nowoczesnej i najwyższej jakości opieki Pacjentom. HIFU CLINIC stawiasilny nacisk na innowacyjną diagnostykę i leczenie. Cieszę się, że rozszerzamy zakres naszych usług szpitalnych o wysokospecjalistyczną urologię oraz najwyższych standardów robotykę medyczną. To przyszłość naszego sektora, którą tworzymy już dziś – mówi Anna Rulkiewicz, Prezes Grupy LUX MED.

Szeregi Grupy LUX MED zasili zespół 25 najwyższej klasy specjalistów aktywnych w międzynarodowych gremiach. Współtworzą oni zalecenia oraz komunikację medyczną o zasięgu globalnym w obrębie Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Są aktywni w edukacji urologicznej oraz działaniach akademickich na poziomie międzynarodowym. Eksperci dysponują unikatowymi umiejętnościami w dziedzinie urologii, w tym w diagnostyce, chirurgii i innych innowacyjnych metodach leczenia oraz działają w obszarach szczególnie intensywnej rewolucji technologicznej. HIFU to także rehabilitanci, dietetycy i psychoonkologowie zapewniający kompleksową opiekę Pacjentom i ich bliskim.

HIFU zawsze było połączeniem profesjonalizmu i innowacji – teraz dołączamy do tego skalę Grupy LUX MED. To ogrom możliwości i pewność rozwoju. Wiemy, że wspólnie z Grupą
LUX MED będziemy mogli kontynuować obrany kierunek i dalej świadczyć specjalistyczne usługinajlepszej jakości
– podkreślił dr n. med. Marek Filipek, specjalista w dziedzinie urologii i chirurgii ogólnej oraz szef zespołu medycznego HIFU CLINIC.

W specjalistycznejklinicewykonywane są operacje z wykorzystaniem robota da Vinci, zabiegi z zakresu nowoczesnej urologii minimalnie inwazyjnejw leczeniu nowotworu nerki i pęcherza moczowego oraz zabiegilaserowe.Stosowane jest też nieinwazyjne robotyczne leczenie
z zastosowaniemwiązki ultradzwięków– HIFU, której wprowadzenie na polskim rynku stanowi przełom w leczeniu ogniskowym raka prostaty. Eksperci wykonują również przezkroczową biopsję fuzyjną prostaty z wykorzystaniem najnowszej generacji systemu TrinityKoelis do elastycznej fuzji obrazu w czasie rzeczywistym.

Teraz wierzę, że wszystko jest możliwe. Łączymy się z firmą, która ma ogromne doświadczenie w opiece nad Pacjentami. Ta transakcja pozwoli na wymianę doświadczeń i rozwój, a dzięki temu zapewnienie Pacjentom jeszcze lepszej opieki. Bardzo cieszę się, że dołączamy do silnej marki jaką jest Grupa LUX MED– podkreślił dr Stefan W. Czarniecki, członek Zespołu Medycznego HIFU CLINIC i drugi urolog w Polsce, który uzyskał certyfikat EDAP TMS dla Ablatherm® HIFU.

Grupa LUX MED jest liderem rynku prywatnych usług zdrowotnych w Polsce i częścią międzynarodowej grupy Bupa, która działa, jako ubezpieczyciel i świadczeniodawca usług medycznych na całym świecie. Grupa LUX MED zapewnia pełną opiekę: ambulatoryjną, diagnostyczną, rehabilitacyjną, szpitalną i długoterminową dla ponad 2 500 000 pacjentów. Do ich dyspozycji jest prawie 270 ogólnodostępnych i przyzakładowych centrów medycznych, w tym placówki ambulatoryjne, diagnostyczne i szpitale, a także ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny oraz blisko 3000 poradni partnerskich. Grupa LUX MED zatrudnia ponad 17 500 osób, w tym około 7500 lekarzy i 4000 wspierającego personelu medycznego, a w codziennej działalności, kieruje się zasadami zrównoważonego rozwoju, podejmując liczne inicjatywy z obszarów zaangażowania społecznego i środowiska. Grupa LUX MED jest Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Głównym Partnerem Medycznym Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego.

NAPISZ DO NAS
close slider


Treść klauzuli informacyjnej