Diagnostyka raka prostaty

Płynna biopsja prostaty – SelectMDx™

Płynna biopsja prostaty SelectMDx Liquid Biopsy ocenia ryzyko wykrycia w biopsji raka prostaty...

Więcej
Badanie 4K

Badanie 4K jest badaniem wykazującym ryzyko wystąpienia agresywnego raka prostaty...

Więcej
Oznaczenie stężenia PSA

PSA (Prostate Specific Antigen) - Swoisty antygen sterczowy – jest glikoproteiną wytwarzaną przez...

Więcej
Test PCA3

PCA3 stanowi bardziej precyzyjną alternatywę dla powszechnie stosowanego badania stężenia PSA.

Więcej
Biopsja prostaty

Biopsja prostaty to badanie stosowane w rozpoznaniu nowotworu stercza. Podczas badania pobierane są...

Więcej
Celowana biopsja pod kontrolą fuzji obrazu TRUS i MRI

Celowana biopsja (biopsja fuzyjna) to precyzyjne pobranie materiału do badania histopatologicznego z obszarów potencjalnie zajętych nowotworem.

Więcej
Wieloparametryczny rezonans magnetyczny prostaty (PI-RADSv2.0)

Wieloparametryczny rezonans magnetyczny prostaty najczęściej wykonywany jest w przypadku...

Więcej
Pozytonowa tomografia emisyjna z oznakowianiem PSMA (68Ga-PSMA-PET/MRI)

Badanie PET, czyli pozytonowa tomografia emisyjna, polega na rejestracji obrazu na podstawie...

Więcej
Konsultacja wyniku Rezonansu Magnetycznego Prostaty

Prawidłowe rozpoznanie raka stercza to bardzo ważny element procesu diagnostycznego choroby...

Więcej
Konsultacja wyniku badania histopatologicznego

Rozpoznanie raka prostaty w badaniu histopatologicznym jest jedynym sposobem potwierdzenia rozpoznania...

Więcej
Rezonans magnetyczny całego ciała (whole body MRI)

Rezonans magnetyczny całego ciała (z ang. whole-body MRI- wbMRI) jest badaniem przesiewowym...

Więcej