fbpx

Porównanie zastosowania radykalnej prostatektomii z metodą HIFU u pacjentów z nowotworem stercza zlokalizowanym miejscowo

Zespół urologów z Francji dokonał porównania tradycyjnej metody leczenia raka prostaty - zabiegu radykalnej prostatektomii (również metodą laparoskopową) z metodą HIFU, u pacjentów z nowotworem zlokalizowanym miejscowo. 

Porównano 588 pacjentów, którzy mieli podobny poziomposter_AUA_hifu_vs_PR_na www współczynnika Gleasona, poziom PSA oraz stan kliniczny. Średnia wieku leczonych metodą operacyjną wynosiła 61 lat, a poddanych leczeniu metodą HIFU 65 lat. Co prawda 7-letnie przeżycie bez zastosowania ratującej radioterapii było niższe u pacjentów, u których zastosowano leczenie metodą HIFU niż prostatektomię radykalną, ale co ważne, wskaźnik 5-letniego przeżycia wolnego od wznowy nowotworu w przypadku leczenia wznowy po pierwotniej terapii radioterapią był korzystniejszy w grupie leczonych metodą HIFU niż u pacjentów po zabiegu prostatektomii radykalnej (91% versus 75% , p:0.014).

W oparciu o 9-letnie obserwacje stwierdzono, że obydwie metody leczenia dają podobne efekty terapeutyczne, na poziomie 90%.

NAPISZ DO NAS
close slider


Treść klauzuli informacyjnej