fbpx

Badanie PCA3 stanowi bardziej precyzyjną alternatywę dla powszechnie stosowanego badania stężenia PSA (badania antygenu swoistego dla prostaty, które jest obarczone nierzadko błędami pomiaru i interpretacji. U 75% wszystkich mężczyzn, u których wystąpił podwyższony poziom PSA, biopsja może być wykonywana niepotrzebnie. Stężenie PSA może ulec zwiększeniu na skutek np. przerostu gruczołu krokowego (BPH) lub stanu zapalnego, nie związanych z rakiem stercza. To samo dotyczy oznaczania wolnego PSA, “gęstości PSA” (PSAD)  lub oceny prędkości narastania PSA (PSA velocity).

Test PCA3 to bardziej zaawansowany test genetyczny na ekspresje genu PCA3 (ang. Prostate Cancer Gene 3) wykazujący bardzo wysoką czułości i specyficzność dla raka stercza. Test ten pozwala na nieinwazyjną diagnostykę nowotworu stercza, kwalifikację do biopsji lub wtórnej biopsji stercza, ocenę progresji i agresywności choroby oraz monitorowanie leczenia.

Oznaczenie PCA3 może być zastosowane w przebadaniu mężczyzn obciążonych genetycznie nowotworem stercza (np. synów pacjentów, u których wykryto raka prostaty).Doniesienia naukowe potwierdzają korzyść ze stosowania testu PCA3 jako narzędzia pomocnego w podejmowaniu decyzji przy kwalifikowania do biopsji stercza. Badania  PCA3 obejmują zarówno mężczyzn z podwyższonym PSA przed pierwszą biopsją, jak również pacjentów, których czeka ponowna biopsja.

Dla kogo przeznaczony jest test PCA3 i kiedy warto go wykonać?

  • dla mężczyzn, którzy mają podwyższone stężenie PSA lub nieprawidłowy wynik badania DRE (ocena prostaty w badaniu przez odbytnicę) i należy podjąć decyzję o wykonaniu biopsji gruczołu krokowego
  • dla mężczyzn, u których wartości wolnego PSA i całkowitego PSA nie rozstrzygają o wskazaniu do biopsji gruczołu krokowego
  • w przypadku utrzymującego się podejrzenia nowotworu prostaty, pomimo wyniku biopsji niepotwierdzającego jego obecność
  • u mężczyzn obciążonych genetycznie rakiem stercza (gdy ojciec, stryjowie lub dziadek chorował na nowotwór stercza)
  • gdy w biopsji stercza wykryto komórki nowotworowe i należy ocenić ryzyko progresji oraz przewidzieć agresywność choroby

Jak wykonać test PCA3?

Badanie wykonywane jest z moczu. Próbka jest pobierana po masażu stercza wykonywanym przez lekarza, w trakcie konsultacji urologicznej. Wynik jest dostępny po około 2 tygodniach.

NAPISZ DO NAS
close slider


Treść klauzuli informacyjnej