fbpx

Publikacja o HIFU nagrodzona na Kongresie w Atlancie

W drugiej połowie maja w Atlancie odbył się doroczny kongres Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego - AUA 2012. Plakat prezentujący wyniki leczenia HIFU 1100 pacjentów został nagrodzony w swojej sesji.

atlanta

Plakat przedstawia wyniki zastosowania HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) jako leczenia pierwszej linii u 1098 pacjentów z rakiem prostaty (dot. okresu 1997-2009). We wszystkich przypadkach przeprowadzano ablację całkowitą gruczołu (przy użyciu urządzenia Ablatherm HIFU firmy EDAP-TMS). Od 2000 r. u pacjentów jednoczasowo wykonywano elektroresekcję gruczołu krokowego z następowym zabiegiem HIFU.

aua_poster

CHARAKTERYSTYKA POPULACJI:
n: 1098
Średni Wiek: 70,4 +/- 5,7 lat
Średnie PSA przed zabiegiem: 8,7 +/- 5,3 ng/ml
Średni wynik w skali Gleasona: 57%: <6 , 35% =7 , 8%: =/> 8
Cecha T: T1: 51% ,  T2: 49%

FOLLOW-UP:
Obserwacja pacjentów po zabiegu obejmowała regularne wykonywanie oznaczeń poziomu PSA oraz kontrolne biopsje co 6 miesięcy (lub częściej - w przypadku wzrostu PSA).

Średni okres follow-up: 73,2 mies. (12-152)

WYNIKI:
Średnie wartości nadiru PSA po zabiegu: 0,68 +/- 1,7 ng/ml (mediana: 0,12 ng/ml); u 65% pacjentów PSA nadir </= 0,3 ng/ml

Średnia ilość zabiegów u pacjenta:  1,4

Odsetek przeżyć całkowitych w obserwacji 10-letniej wynosił 80%; przeżyć specyficznych dla raka prostaty: 98%; przeżyć wolnych od przerzutów: 94%. PSA nadir stanowił najistotniejszy czynnik predykcyjny powodzenia terapii HIFU.

WNIOSKI:
Miejscowa kontrola choroby i odsetki przeżyć wolnych od choroby uzyskanych przy zastosowaniu wysokoskoncentrowanych ultradźwięków są podobne do tych przewidywanych przy wykorzystaniu standardowej radioterapii konformalnej. Leczenie HIFU może również stanowić uzupełnienie dla radioterapii ratunkowej.

NAPISZ DO NAS
close slider


Treść klauzuli informacyjnej