fbpx

Leczenie metodą HIFU zostało oficjalnie zaprezentowane przez „My Gladiatorzy”

Leczenie metodą HIFU zostało oficjalnie zaprezentowane przez „My Gladiatorzy” - najbardziej dynamicznie rozwijającą się organizacją pacjentów w Polsce!

Strona internetowa Stowarzyszenia „Gladiator” opublikowała artykuł dr n. med. Marka Filipka przedstawiający kompletną ścieżkę leczenia raka stercza, którą odbywa każdy pacjent w HIFU CLINIC Centrum Leczenia Raka Prostaty.

Informacje zawarte w artykule dostarczają niezbędnych informacji poczynając od pierwszej, bezpłatnej konsultacji on-line poprzez metody stosowane w trakcie ścieżki diagnostycznej aż do koordynacji pacjenta przygotowującego się do zabiegu i okresie rekonwalescencji po wykonanej operacji.

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dostępnym na stronie Stowarzyszenia

Przy tej okazji, chcielibyśmy przedstawić stowarzyszenie „Gladiator”, czyli kim są jego członkowie oraz jakie wspólne cele łączą „Gladiatorów”.

Kto tworzy Stowarzyszenie „Gladiator” oraz jakie są jego główne cele?

„Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator” im. Prof. Tadeusza Koszarowskiego” jest w gronie najbardziej rozwijających się zrzeszeń pacjentów w Polsce.

Głównym motto „Gladiatorów” do powołania organizacji było dążenie do rozpowszechniania wiedzy na temat chorób prostaty, nerek, pęcherza moczowego, narządów płciowych oraz konieczności przeprowadzania podstawowych badań profilaktycznych. Celem stowarzyszenia jest edukowanie świadomości mężczyzn, że wczesne symptomy chorób układu moczowo-płciowego są kluczowe w diagnozie,  procesie leczenia, a w konsekwencji zwalczeniu choroby.  Jakkolwiek, nadrzędnym przesłaniem działalności Stowarzyszenia jest zrzeszenie pacjentów – „Gladiatorów” dotkniętych chorobami nowotworowymi układu moczowo-płciowego.

Zamierzenia oraz cele statutowe „Gladiatorów” obejmują formy pomocy edukacyjnej oraz bezpośredniej. Głównymi formami pomocy jest m.in organizowanie szkoleń oraz spotkań w zakresie podstawowej wiedzy medycznej, która ma na celu promowanie zasad wczesnego wykrywania chorób nowotworowych. Stowarzyszenie swoją szczególną uwagę skupia na promocji jakości życia pacjentów z obszarów wiejskich. Powodem wzmożonej działalności jest zwiększenie dostępności onkologicznej opieki medycznej w obszarach wiejskich oddalonych od Regionalnych Ośrodków Onkologicznych (ROO) w których prowadzony jest program Onkologiczny Sztafeta Nadziei – program, który jest ruchem społecznym w środowisku wiejskim na rzecz walki z nowotworami.

           

NAPISZ DO NAS
close slider


Treść klauzuli informacyjnej