fbpx

Leczenie raka nerki – nefrektomia radykalna

Nefrektomia radykalna lub organooszczędna resekcja guza nerki (NSS – nephron-sparing surgery) lub nefroureterektomia są zabiegami operacyjnymi, przeprowadzanymi u pacjentów, u których wykryto guza nerki, miedniczki nerkowej lub moczowodu. Leczenie operacyjne jest w takich przypadkach standardem postępowania i najefektywniejszą metodą leczenia raka nerki, miedniczki nerkowej i moczowodu. W zależności od tego, jak bardzo zaawansowany jest rak nerki, urolog usuwa całą nerkę, nerkę wraz z moczowodem lub wycina z niej tylko guz, oszczędzając pozostałą część narządu.

nefrektomia

Co to jest nefrektomia radykalna/organooszczędna resekcja guza nerki/ nefroureterektomia?

Nefrektomia radykalna, czyli usunięcie całej nerki, jest zabiegiem przeprowadzanym u pacjentów ze zdiagnozowanym guzem nerki, u których guz jest większy niż 7cm lub jego lokalizacja albo inne, zależne od stanu pacjenta przyczyny, nie pozwalają na wykonanie zabiegu oszczędzającego organ. Nefroureterektomia jest zabiegiem wykonywanym u pacjentów z guzem miedniczki nerkowej lub/i moczowodu. W zabiegu tym, oprócz nerki, usuwa się również najczęściej moczowód na całej jego długości. Organooszczędna resekcja guza nerki jest operacją wykonywaną u pacjentów o stopniu zaawansowania nowotworu T1, czyli takich, u których guz w największym wymiarze nie przekracza 7 cm. Dodatkowym warunkiem pozwalającym urologowi wykonanie operacji oszczędzającej nerkę jest odpowiednia lokalizacja guza.

Jaki jest cel zabiegu?

Celem leczenia chirurgicznego jest pełne wyleczenie pacjenta z choroby i zapobiegnięcie jej rozwojowi przed pojawieniem się przerzutów. Usunięcie guza lub nerki (z lub bez moczowodu) jest jedyną metodą, umożliwiającą wyleczenie z raka nerki.

Jaki jest przebieg radykalnej nefrektomii/organooszczędnej resekcji guza nerki/nefroureterktomii?

Przed wykonaniem zabiegu pacjent musi wykonać odpowiednie badania obrazowe i/lub endoskopowe, umożliwiające ocenę zaawansowania nowotworu i zakwalifikowanie go do odpowiedniego rodzaju operacji. Następnie pacjent zostaje przyjęty do szpitala dzień przed zabiegiem i jest do niego przygotowywany poprzez pobranie odpowiednich badań oraz odbycie konsultacji anestezjologicznej. Zabieg trwa około 2 do 3 godzin i odbywa się w znieczuleniu ogólnym. W trakcie zabiegu pacjent leży na wznak lub na boku, odsłaniając brzuch po stronie chorego narządu. Urolog wykonuje cięcie pod łukiem żebrowym uzyskując dostęp do przestrzeni okołonerkowej. Po wypreparowaniu narządu wykonuje albo resekcję guza nerki albo usuwa cały organ z lub bez moczowodu.

Dla kogo przeznaczona jest radykalna nefrektomia/nefroureterektomia?

Radykalna nefrektomia przeznaczona jest dla pacjentów, u których uwidoczniony w badaniach obrazowych guz nerki przekracza wymiar 7cm lub znajduje się w lokalizacji uniemożliwiającej usunięcie samego guza nerki. W przypadku guza, znajdującego się w obrębie układu odprowadzającego mocz z nerki, w miedniczce nerkowej lub/i moczowodu, usuwa się również moczowód.

Dla logo przeznaczona jest organooszczędna resekcja guza nerki?

Organooszczędna resekcja guza nerki jest przeznaczona dla pacjentów, u których guz nerki nie przekracza stadium zaawansowania T1- to znaczy, że w żadnym wymiarze nie jest większy niż 7cm i znajduje się w miejscu umożliwiającym oszczędzenie pozostałej części nerki.

 

Jak mogę umówić się na zabieg?

Więcej informacji nt. leczenia urologicznego znajdziesz na stronie www.szpitalse.pl


Zobacz także

Metoda HIFU – leczenie raka prostaty

High Intensity Focused Ultrasound – nowatorska, małoinwazyjna metoda z wykorzystaniem...

Więcej
Konsultacja kwalifikująca do leczenia raka prostaty

Celem konsultacji jest ostateczne rozstrzygnięcie kwestii konieczności leczenia raka prostaty.

Więcej
Rezonans magnetyczny prostaty (PI-RADSv2.1)

Wieloparametryczny rezonans magnetyczny prostaty najczęściej wykonywany jest w przypadku...

Więcej

 

NAPISZ DO NAS
close slider


Treść klauzuli informacyjnej