fbpx

Agresywny rak prostaty diagnostyka – celowana biopsja pod kontrolą fuzji obrazu TRUS i MRI

W dniach 9-10.09.2015 dr Stefan W. Czarniecki z-ca dyrektora medycznego zespołu HIFU CLINIC Centrum Leczenia Raka Prostaty uczestniczył w warszatach dotycznących celowanej biopsji pod kontrolą fuzji obrazu TRUS i MRI (z ang. MRI-TRUS Fusion Guided Biopsy) w Medizinische Hochschule Hannover w Niemczech. Biopsja stercza z wykorzystaniem fuzji obrazu z wieloparametrycznego rezonansu magnetycznego ma rosnące znaczenie w diagnostyce raka stercza, metoda ta jest ważna przed pierwszą ale także po pierwszej ujemnej biopsji stercza, w wykrywaniu istotnego klinicznie raka stercza (agresywny rak prostaty).

Agresywny rak prostaty diagnostyka – jakie są zalety biopsji celowanej pod kontrolą fuzji obrazu TRUS i MRI?

Biopsja celowana pod kontrolą fuzji obrazu TRUS i MRI umożliwia bardziej precyzyjną “nawigację”, w trakcie wykonywania diagnostyki, niż klasyczna biopsja gruczołu krokowego. W procedurze wykonywanej metodą klasyczną kontrola odbywa się wyłącznie na podstawie obrazu USG przezodbytniczego TRUS (z ang. Transrectal Ultrasound). Natomiast zastosowanie fuzji obrazu TRUS oraz MRI przekłada się na zwiększoną wykrywalność istotnego klinicznie rak prostaty (agresywny rak prostaty) oraz zapewnia możliwość zmniejszenia liczby wycinków pobieranych w trakcie biopsji. Jest to jedno z najnowocześniejszych rozwiązań stosowanych we współczesnej diagnostyce uro-onkologicznej.

Ponadto obrazy uzyskane w badaniu wieloparametrycznego rezonansu magnetycznego ułatwiają lekarzowi wykonującemu biopsję określenie obszarów potencjalnie zajętych nowotworem, co zwiększa szansę na właściwe pobranie materiału, który zostanie później wykorzystany w badaniu histopatologicznym. Przekłada się to także na wyższą szansę wykrycia istotnego klinicznie raka stercza i tym samym zmniejsza prawdopodobieństwo, że Pacjent będzie musiał poddać się powtórnej biopsji gruczołu krokowego. Zmniejszone zostaje również ryzyko niedoszacowania choroby Pacjenta, a co za tym idzie wdrożenia nieoptymalnego leczenia.

Agresywny rak prostaty diagnostyka – biopsja stercza w HIFU CLINIC Centrum Leczenia Raka Prostaty

U każdego Pacjenta przyjętego do HIFU CLINIC Centrum Leczenia Raka Prostaty, który zostanie zakwalifikowany do wykonania biopsji stercza wykonywany jest wcześniej wieloparametryczny rezonans magnetyczny prostaty z oceną w skali PI-RADS. Jest to zaawansowane badanie diagnostyczne, które pozwala na szybką oraz miarodajną ocenę zaawansowania miejscowego nowotworu, stanu węzłów chłonnych oraz samego stercza. Wyniki tego badania wykorzystywane są później w trakcie biopsji prostaty, co pozwala na podwyższenie wiarygodności procesu diagnostycznego oraz na jego skrócenie.

Więcej informacji odnośnie leczenia oraz diagnostyki raka stercza można uzyskać pod numerem +48 512 077 461 oraz pisząc na kontakt@hifu.pl.

NAPISZ DO NAS
close slider


Treść klauzuli informacyjnej