fbpx

Wtórna ocena histopatologiczna materiału z biopsji stercza

Ocena histopatologiczna materiału z biopsji stercza to niezbędny element procesu diagnostycznego choroby nowotworowej gruczołu krokowego, który jest wymagany do podjęcia decyzji odnośnie dalszego leczenia. Niestety w Polsce dostępność do histopatologów specjalizujących się w ocenie bioptatów pozyskanych z gruczołu krokowego jest bardzo ograniczona, co często skutkuje niepoprawną lub niepełną oceną histopatologiczną. Międzynarodowa literatura naukowa wykazuje, że aż 20% próbek histopatologicznych posiadających już oznaczenie w skali Gleason’a zostaje oceniona inaczej w powtórnej ocenie histopatologicznej wykonanej przez histopatologa specjalizującego się w diagnostyce nowotworu gruczołu krokowego.

Ocena histopatologiczna materiału z biopsji stercza

Ocena histopatologiczna materiału z biopsji stercza ze względu na charakterystykę typową dla nowotworu prostaty (wieloogniskowość oraz ograniczona objętość tkanki) jest powszechnie uznawana przez specjalistów jako jedna z najtrudniejszych do wykonania. Ponieważ wynik oceny histopatologicznej ma ogromne znaczenie w doborze metody leczenia, która zostanie zastosowana u Pacjenta, HIFU CLINIC Centrum Leczenia Raka Prostaty oferuje swoim Pacjentom możliwość wtórnej oceny histopatologicznej materiału z biopsji stercza przez wykwalifikowanego histopatologa.

Jeżeli Pacjent posiada rozpoznanie Gleason 4(2+2) wtórna ocena histopatologiczna jest niezbędna, ponieważ zgodnie z wytycznymi stosowanymi obecnie w diagnostyce nowotworu prostaty nie jest to poprawne rozpoznanie. Ze względu na konsekwencje kliniczne powtórna ocena jest również wskazana w przypadku rozpoznań Gleason 5(2+3), Gleason 5(3+2), Gleason 6(3+3), Gleason 7(3+4) oraz Gleason 7(4+3). Wtórna ocena histopatologiczna materiału z biopsji stercza w wielu przypadkach może pozwolić na dobór mniej inwazyjnej formy leczenia, co przekłada się na krótszy czas rekonwalescencji oraz mniejsze ryzyko wystąpienia powikłań pozabiegowych. Ponadto w niektórych przypadkach może ona pozwolić także na bezpieczne prowadzenie bacznej obserwacji.

Ocena  histopatologiczna wykonywana przez specjalistów HIFU CLINIC Centrum Leczenia Raka Prostaty jest zgodna z międzynarodowymi wytycznymi dotyczącymi badań histopatologicznych i zawiera szczegółowy opis wszystkich parametrów niezbędnych do dokonania właściwego wyboru metody leczenia, która zostanie wdrożona u Pacjenta. Raport histopatologiczny wykonany w naszej klinice zawiera dane odnośnie: liczby, lokalizacji oraz długości zbadanych wycinków, odsetka materiału biopsyjnego zajętego przez nowotwór oraz dane dotyczące inwazji nowotworu na otaczające struktury nerwowe i naczyniowe.

Więcej informacji na temat wtórnej oceny histopatologicznej oraz procedury uzyskania materiału z pracowni diagnostycznej można uzyskać pod numerem telefonu 512 077 461 oraz pisząc na kontakt@hifu.pl.

NAPISZ DO NAS
close slider


Treść klauzuli informacyjnej