fbpx

Badanie 4KScore jest już dostępne w Polsce

W Polsce od lipca 2015 roku dostępne jest zaawansowane badanie diagnostyczne 4KScore, pozwalające nie tylko na stwierdzenie obecności agresywnego raka prostaty, ale także na ocenę ryzyka zachorowania na ten nowotwór z dużym wyprzedzeniem czasowym.

Badanie 4KScore jest przełomowym narzędziem diagnostycznym, które ma szerokie zastosowanie w profilaktyce oraz wczesnej diagnostyce jednej z najczęściej występujących chorób nowotworowych u mężczyzn.

Badanie 4KScore w HIFU CLINIC Centrum Leczenia Raka Prostaty

HIFU CLINIC Centrum Leczenia Raka Prostaty jest pierwszym i jedynym polskim ośrodkiem, który oferuje swoim pacjentom możliwość wykonania badania 4KScore umożliwiającego ocenę ryzyka zachorowania na raka prostaty nawet z 20 letnim wyprzedzeniem. Badanie molekularne 4KScore test to idealny rozwiązanie diagnostyczne dla mężczyzn, którzy są obciążeni genetycznie (posiadają krewnego pierwszego lub drugiego stopnia, u którego wykryty został nowotwór prostaty).

Badanie 4K Score może pozwolić również na określenie zasadności wykonania biopsji gruczołu krokowego, może służyć także jako narzędzie pomagające w podjęciu decyzji o kolejnej biopsji. Ważnym zastosowaniem jest także wykonanie badania przed podjęciem pierwotnego lub wtórnego leczenia raka stercza, w celu lepszej oceny rzeczywistej złośliwości nowotworu (w przypadku standardowej biopsji stercza skutkującej decyzją o wykonaniu prostatektomii średnio 30% rozpoznań niedoszacowanych). Pacjenci w trakcie czujnej obserwacji (Active Survaillance) także mogą odnieść korzyść z tego nowego narzędzia diagnostycznego.

Badanie 4KScore jest obecnie najlepszym przesiewowym badaniem diagnostycznym – istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że w najbliższych latach ten test zastąpi klasycznie wykonywane badanie PSA.

NAPISZ DO NAS
close slider


Treść klauzuli informacyjnej