fbpx

Co to jest biopsja prostaty?

Biopsja prostaty to jedno z najpopularniejszych badań diagnostycznych w kierunku raka gruczołu krokowego (nowotwór prostaty). Biopsja prostaty jest badaniem, podczas którego pobierane są małe wycinki z prostaty. Następnie pobrane wycinki są oceniane przez patomorfologa pod mikroskopem. Badanie wykonywane jest przez lekarza specjalistę urologa.

 

Na czym polega biopsja prostaty przezodbytnicza?

 

Przezodbytnicza biopsja prostaty jest formą biopsji stercza, która jest najczęściej stosowana w przypadku podejrzenia raka prostaty. Podczas badania głowica ultrasonograficzna wprowadzana jest do odbytnicy. W ten sposób urolog ocenia strukturę gruczołu krokowego. Następnie przez kanał biopsyjny, wbudowany w głowicę, zostaje wprowadzona igła i pobierany jest materiał do badania histopatologicznego. Materiał ten pobiera się standardowo z różnych obszarów stercza, zazwyczaj jest to od 12 wycinków ukierunkowanych między innymi na obszary zidendyfikowane wcześniej w rezonansie magnetycznym (biopsja fuzyjna, biopsja celowana). W naszym ośrodku odstąpiliśmy całkowicie od wykonywania tego zabiegu na rzecz dużo bezpieczniejszej biopsji fuzyjnej przezkroczowej.

 

Czym jest biopsja prostaty przezkroczowa?

 

W innych przypadkach biopsja prostaty wykonywana jest przezkroczowo, czyli przez nakłucia skóry krocza. Dzięki tej metodzie można uzyskać większą liczbę wycinków ze wszystkich obszarów prostaty, nawet z tych trudno dostępnych. Takiej możliwości nie daje zawsze biopsja prostaty przezodbytnicza. Wybór dostępu do pobrania wycinków powinien zostać ustalony z lekarzem urologiem.  Rutynowo biopsja przezkroczowa polega na pobraniu wycinków ukierunkowanych między innymi na obszary zidendyfikowane wcześniej w rezonansie magnetycznym (biopsja fuzyjna, biopsja celowana). Dodatkowo, biopsja przezkroczowa wiąże się z nieco mniejszym odsetkiem występowania powikłań infekcyjnych względem biopsji przezodbytniczej. Zabieg ten jest bezbolesny ponieważ w naszym ośrodku odbywa się rutynowo w znieczuleniu dożylnym. Biopsja fuzyjna trwa około 40 minut .

 

Biopsja prostaty – wyniki

 

Sama procedura, jaką jest biopsja prostaty jest krótka, ponieważ badanie zwykle trwa około 20-40 minut, natomiast na jej wyniki pacjent musi poczekać około 2 tygodni. Należy pamiętać, że z wynikiem trzeba udać się do lekarza specjalisty urologa, który odpowiednio zinterpretuje oraz ustali dalszą ścieżkę diagnostyczną lub ewentualne rozpoczęcie leczenia, w przypadku wykrycia raka prostaty.

 

Biopsja prostaty - kto powinien wykonać badanie?

 

Biopsja prostaty przeznaczona jest dla pacjentów z podejrzeniem raka prostaty, u których:

 

 • wynik badania PSA jest podwyższony,
 • nieprawidłowy obraz rezonansu magnetycznego prostaty w standardzie PI-RADS
 • wynik badania 4K może wskazywać na duże prawdopodobieństwo nowotworu stercza,
 • wynik badania SelectMDX płynna biopsja prostaty wykazuje wysokie ryzyko występowania nowotworu,
 • wykryte zostały nieprawidłowości w badaniu per rectum,
 • we wcześniejszej biopsji miały prawidłowy wynik histopatologiczny, a nadal utrzymuje się podwyższone stężenie PSA,
 • wcześniejsza biopsja nie wykazała komórek nowotworowych, ale stwierdzono komórki o nieprawidłowej budowie.

 

 

Biopsja prostaty – jak wygląda przygotowanie do badania?

 

Biopsja prostaty rutynowo nie wymaga szczególnego przygotowania ze strony pacjenta, oprócz rozpoczęcia zażywania antybiotyku przed zabiegiem zgodnie z zaleceniami (dotyczy tylko biopsji przezodbytniczej).

Przed planowaną biopsją pacjent powinien powiadomić urologa o:

 

 • ewentualnych problemach (chorobach) związanych z krzepliwością krwi,
 • przyjmowaniu leków, które mogą mieć wpływ na krzepnięcie krwi,
 • uczuleniach na leki,
 • wszczepionych rozruszniku serca czy sztucznych zastawkach serca.

 

Po ustaleniu terminu wykonania zabiegu może okazać się konieczne odstawienie leków obniżające krzepliwość krwi – oczywiście w porozumieniu z lekarzem prowadzącym to leczenie.

 

Jakie leki obniżają krzepliwość krwi i kiedy należy je odstawić?

 

 • Acard, Aspiryna, Polocard, Polopiryna, Sintrom i inne 7 dni przed planowaną biopsją,
 • Aclotin, Ticlo, Plavix, Xarelto i inne 5 dni przed planowaną biopsją

 

Biopsja przezodbytnicza prostaty wymaga od pacjenta przyjmowania przez 2-7 dni (również w dniu planowanego badania) antybiotyku, który zostanie zalecony przez urologa. Biopsja przezkroczowa nie wymaga antybiotykoterapii.

Na badanie należy zgłosić się możliwie wypróżnionym (wypróżnienie jelita grubego).

Biopsja prostaty – możliwe skutki uboczne

Przez kilka dni po biopsji może być widoczna krew lub skrzepy w moczu, nasieniu i stolcu. Pacjent powinien zgłosić się do lekarza, jeśli krwawienia są bardzo obfite i/ lub utrzymuje się gorączka powyżej 38ºC. Szczegółowych informacji dotyczących dalszych możliwych objawów udziela każdorazowo lekarz wykonujący zabieg.


Zobacz także

Jakie są objawy raka prostaty?

Objawy raka prostaty są silnie skorelowane z zaawansowaniem choroby. Jednakże specyficzne dla tej choroby jest bezobjawowy rozwój. Zanim problem da o sobie znać, może minąć nawet dwadzieścia lat. W tym czasie komórki nowotworowe stopniowo mnożą się w organizmie dotkniętym nowotworem stercza. To właśnie dlatego tak ważne jest, aby regularnie poddawać się badaniom, które mogą pozwolić na wczesne wykrycie nowotworu prostaty, Continue Reading

Więcej
Na czym polega biopsja fuzyjna prostaty?

Biopsja fuzyjna prostaty to jedno z podstawowych narzędzi diagnostycznych stosowanych w celu wykrycia raka prostaty. Polega na pobraniu tkanki prostaty do badania histopatologicznego. Biopsja fuzyjna prostaty wykonywana jest u mężczyzn z podejrzeniem raka gruczołu krokowego (nowotwór prostaty) w celu potwierdzenia lub odrzucenia podejrzenia obecności komórek nowotworowych. Biopsja fuzyjna jest biopsją przezodbytnicza pod kontrolą obrazu TRUS i rezonansu magnetycznego, przeprowadzaną przez Continue Reading

Więcej
Rak prostaty przyczyny

W przypadku choroby, jaką jest rak prostaty przyczyny przypadków nieskutecznego leczenia, leżą najczęściej w niewystarczająco wcześnie postawionej diagnozie. Jednak na samo pojawienie się nowotworu stercza, czyli drugiego pod względem śmiertelności wśród mężczyzn schorzenia onkologicznego w Polsce, wpływają także czynniki indywidualne. Spośród nich dwoma najczęściej wymienianymi przez specjalistów są: podatność genetyczna oraz wiek potencjalnego pacjenta. Korelacja na linii: rak prostaty i Continue Reading

Więcej
Masz pytania lub potrzebujesz więcej informacji na ten temat?Skontaktuj się z nami >>