Metody leczenia raka prostaty

Rozwój medycyny w ostatnich latach dostarczył szerokiego wachlarza sposobów leczenia raka gruczołu krokowego i ich dostosowania do danego pacjenta, w zależności od jego oczekiwań, stanu klinicznego i stopnia zaawansowania choroby. Wybór metody leczenia raka prostaty często należy do pacjenta, ponieważ ten sam stopień zaawansowania nowotworu można poddać leczeniu różnymi sposobami. Najłatwiej sklasyfikować metody leczenia raka prostaty na:

  • stosowane w przypadku nowotworu ograniczonego do narządu lub u chorych z nowotworem zaawansowanym miejscowo, to znaczy naciekającym poza gruczoł krokowy lub dającym przerzuty
  • stosowane w przypadku wznowy miejscowej po już przebytym radykalnym leczeniu raka prostaty.

W przypadku guza ograniczonego do narządu oraz w niektórych przypadkach raka zaawansowanego miejscowo mamy do dyspozycji:

  • radykalną prostatektomię (w tym w asyście robota da Vinci)
  • Robotic HIFU (high intensity focused ultrasound)
  • radioterapię,
  • krioterapię,
  • leczenie hormonalne

Metody leczenia raka prostaty - prostatektomia radykalna

 

Prostatektomia radykalna jest zabiegiem operacyjnym, polegającym na chirurgicznym usunięciu gruczołu krokowego oraz pęcherzyków nasiennych i następowym zespoleniu szyi pęcherza z cewką moczową. Jest to tak zwany „złoty standard” leczenia raka prostaty. Może być wykonana techniką otwartą, laparoskopową oraz w asyście robota Da Vinci. Metody te różnią się między sobą czasem trwania zabiegu, możliwymi powikłaniami oraz czasem hospitalizacji. Metoda laparoskopowa oraz z użyciem robota Da Vinci dają mniej powikłań, a hospitalizacja jest zwykle dużo krótsza. W przypadku bardziej zaawansowanej choroby, w trakcie prostatektomii radykalnej wykonywanej z dostępu załonowego „na otwarto” mamy również możliwość usunięcia największej liczby wezłów chłonnych, z tych grup węzłowych w których najczęściej występują przerzuty raka prostaty.

 

Metody leczenia raka prostaty - Robotic HIFU

 

Metoda Robotic HIFU, czyli skupianie fal ultradźwiękowych o wysokiej energii, polega na skupieniu ich na określonym obszarze zmienionego chorobowo narządu. Leczenie odbywa się drogami naturalnymi ciała, dzięki czemu unikamy inwazyjnego zabiegu chirurgicznego. Sposobem tym można również leczyć pacjentów, u których wystąpiła miejscowa wznowa po poprzednich zabiegach, niezależnie, jaką metodą chory był uprzednio leczony. Metoda Robotic HIFU jest jedną z najmniej inwazyjnych metod leczenia raka prostaty.

U chorych, którzy nie wyrażają zgody na leczenie chirurgiczne lub nie kwalifikują się do niego z innych przyczyn, istnieje możliwość podjęcia innej metody leczenia raka prostaty - radioterapii. Metoda ta polega na naświetlaniu nowotworu promieniowaniem jonizującym, w wyniku czego jego komórki obumierają. Charakteryzuje się porównywalnym do prostatektomii radykalnej stopniem pełnego wyleczenia, szczególnie w przypadku nowotworów mniej złośliwych.

Kolejną metodą leczenia raka prostaty jest krioterapia. Stanowi ona alternatywę dla radioterapii oraz Robotic HIFU u pacjentów, którzy nie kwalifikują się do tych metod. Krioterapia polega na wymrażaniu komórek nowotworowych umieszczonymi w prostacie igłami. U chorych z zaawansowanym nowotworem (choroba przerzutowa) należy zastosować leczenie hormonalne. Jest to leczenie paliatywne polegające na działaniu zmierzającym do zmniejszenia stężenia testosteronu w organizmie chorego, a co za tym idzie, spowolnieniu rozwoju nowotworu.

Należy również wspomnieć o leczeniu odroczonym, czyli bacznej obserwacji. Ta metoda leczenia raka prostaty polega na opóźnieniu rozpoczęcia leczenia do momentu, w którym staje się to bezwzględnie konieczne, czyli do momentu, w którym pojawią się pierwsze objawy choroby. Metoda ta pozwala na niepodejmowanie niepotrzebnych interwencji i uniknięciu lub opóźnieniu wystąpienia potencjalnych powikłań związanych z leczeniem.


Zobacz także

Na czym polega biopsja fuzyjna?

Biopsja jest podstawowym narzędziem każdego urologa, pozwalającym mu zdiagnozować raka prostaty. Podejrzenie nowotworu może nastąpić w przypadku: niepokojącego wyniku badania per rectum, “nieprawidłowych” wartości PSA (ryzyko raka wzrasta wraz ze wzrostem PSA, nawet od wartości “prawidłowych” z zakresie 2-4ng/ml) wykrycia zmian podejrzanych o charakter nowotworowy w wieloparametrycznym rezonansie magnetycznym wynikach badań: Badanie 4K i badanie Select MDx Płynna Biopsja Prostaty, Continue Reading

Więcej
Rak prostaty, a wiek mężczyzny

Rak prostaty jest drugim najczęstszym nowotworem występującym wśród mężczyzn w Polsce. W chorobach takich, jak rak prostaty wiek jest bardzo ważnym czynnikiem ryzyka. Nowotwór ten rzadko występuje przed 40 rokiem życia, jednak badania sekcyjne wykazały, że nieistotne klinicznie postacie tego nowotworu występują już u 10% mężczyzn w 3 dekadzie życia. Jaki wpływ na przebieg choroby ma wiek i jakie są Continue Reading

Więcej
Wznowa po radioterapii

Radioterapia jest jedną z najpopularniejszych i najbardziej ugruntowanych metod leczenia raka prostaty, obok prostatektomii radykalnej. Radioterapię możemy podzielić na brachyterapie oraz radioterapię z pól zewnętrznych. Zniszczenie komórek nowotworowych jest efektem działania przez naświetlanie, dochodzi do uszkodzenia ich DNA. Niestety, tak jak w przypadku każdej metody leczenia nowotworu stercza, może pojawić się wznowa po radioterapii. W takiej sytuacji warto rozważyć jak Continue Reading

Więcej
Masz pytania lub potrzebujesz więcej informacji na ten temat?Skontaktuj się z nami >>